Vraag of probleem?

Stel uw vraag - vrijblijvend - aan ons en u krijgt dan binnen de 24 u (werkdagen) reactie. Op basis van uw vraag zal dan geoordeeld worden of hier een kostprijs (€60 incl BTW) aan verbonden is. Deze zal u dan kenbaar gemaakt worden. U kan dan nog steeds - vrijblijvend - beslissen om hier verder op in te gaan.
Klik alvast om verder te gaan en uw eerste vraag te stellen.

 

Online chatsessie

Hebt u een vraag of juridisch probleem dat u door professionelen wil laten aftoetsen?
Dit kan via een online chatsessie.
Wij bieden u deze mogelijkheid aan voor de kostprijs van €60 incl BTW
Klik alvast om verder te gaan en de online chatsessie aan te vragen.

 
Free HTML5 Bootstrap Template

Welkom

Welkom op de site van V Law Advocatenkantoor.

Kennis, ervaring, enthousiasme, integriteit en bereikbaarheid zijn de sleutelwoorden van ons kantoor.

Wij staan klaar om u te helpen. Met een juridische procedure als het moet, met een oplossing buiten de rechtbank als het kan.

 • Zowel voor particulieren als bedrijven streven wij naar efficiëntie en transparantie.
 • Duidelijke afspraken worden gemaakt over de te volgen strategie, de communicatie en de kosten.
 • Ons kantoor is gemakkelijk bereikbaar.

De advocaat

Algemene info

Een advocaat is iemand die bijstand verleent (raad geeft) en gewoonlijk als vertegenwoordiger van een partij optreedt in juridisch aangelegenheden. Een advocaat wordt ook wel raadsman genoemd.

Een advocaat moet dus de belangen van de partij die hij/zij vertegenwoordigt verdedigen. Hij moet ervoor zorgen dat hij/zij een zo gunstig mogelijk vonnis/oordeel kan krijgen voor zijn klant.

Iedereen is vrij om zelf te kiezen welke advocaat hij/zij wil raadplegen. Alle advocaten kunnen door hun opleiding en ervaring verschillende soorten zaken behandelen.

Onderhandelen

Omdat iedereen ooit wel eens in contact zal komen met wettelijke verplichtingen en deze niet altijd even duidelijk zijn, heeft de advocaat ook als taak te onderhandelen. Vaak onderhandelt hij over contracten die 2 partijen wensen te sluiten. Deze contracten moeten volgens de wet aan bepaalde verplichtingen voldoen. De advocaat gaat ook na of dit ook effectief zo is.

Verdedigen

De advocaten verdedigen hun cliënten voor de rechtbank. Iedereen die voor de rechtbank dient te verschijnen kan beroep doen op een advocaat. Meestal zullen die mensen dit zelf dienen te betalen maar in sommige gevallen kan dit gratis. Dit kan via de verzekering of door bijstand van een Pro Deo advocaat.

Advies verlenen

Wanneer u met een juridisch probleem zit, kan u steeds bij een advocaat terecht. Hij zal u advies geven omtrent het probleem dat u hebt zodat u tot een oplossing kan komen.

Bemiddelen

Bemiddeling is een manier om een geschil (ruzie/probleem) op te lossen. Bij deze bemiddeling doen partijen een beroep op een onafhankelijke derde, de bemiddelaar genoemd, wiens taak erin bestaat de partijen te helpen om ZELF tot een oplossing te komen die voor de partijen aanvaardbaar is. Deze bemiddelaar is vaak een advocaat.

Rechten en plichten van de advocaat

 • Een advocaat mag voor elke rechtbank in België pleiten, behalve voor wat betreft zaken voor het Hof van Cassatie. In strafzaken mag elke advocaat pleiten voor het Hof van Cassatie maar in burgerlijke zaken mogen enkel de advocaten pleiten die op de lijst van advocaten bij het Hof van Cassatie staan.
 • In de meeste gevallen is het enkel een advocaat die mag pleiten voor een rechtbank of de persoon zelf. Dit is het zogenaamde pleitmonopolie van een advocaat. Behalve een advocaat of de parijen van een rechtszaak zelf mag er niemand anders verschijnen voor een rechtbank. Er zijn een aantal uitzonderingen waarbij een partij wel iemand anders kan aanstellen. Voor de politierechtbank kan dit niet.
 • Het dragen van de toga is een wettelijke verplichting.
 • Een advocaat heeft ook beroepsgeheim. Dat wil zeggen dat hij niet zomaar met iedereen kan bespreken welke rechtszaken hij doet.
 • Een advocaat moet elk jaar minimum een aantal lessen volgen om de veranderingen van de wetten te kunnen bijhouden.
 • Hoeveel kost een advocaat: zie erelonen en tarieven.

Ons team

Marc Verdoodt

Marc Verdoodt

Advocaat

Advocaat, licentiaat in de Rechten.
Afgestuurd in 1992 aan de KU Leuven.
Sedert 1 oktober 1992 ingeschreven aan de Balie van Dendermonde.

Benny Verschoore

Benny Verschoore

Advocaat

Advocaat, licentiaat in de Rechten.

Jeroen Van Laethem

Jeroen Van Laethem

Advocaat

Licentiaat in de rechten Vrije Universiteit Brussel 2004
Advocaat aan de Balie te Dendermonde sedert 2004
Advocaat aan de Balie te Brussel sedert 2016
Bijzondere opleiding Jeugdrecht.

Contactgegevens hoofdkantoor
Dokter Armand Rubbensstraat 60 te 9240 Zele
Tel.: 052/45.25.96 (toets 4)
Fax: 052/45.21.44
Email: advocaat.van.laethem@telenet.be


Contactgegevens bijkantoor
Heerbaan 5 te 1745 Mazenzele
Tel.: 052/52.63.36
Email: advocaat.van.laethem@telenet.be

Jeroen Van Hespen

Jeroen Van Hespen

Advocaat

Advocaat, master in de Rechten.
Afgestudeerd in 2014 aan de Universiteit Gent.
In januari 2015 ingeschreven aan de Balie van Gent
In oktober 2016 vervoegde Jeroen Van Hespen het kantoor en hij is sindsdien ook aangesloten aan de Balie van Dendermonde.

Onze vakgebieden

Gegroeid vanuit de lokale advocatuur sedert 1992, bestrijken wij een ruim cliënteel van zowel particulieren, zelfstandigen als kleine en grote bedrijven waardoor we kunnen bogen op een brede ervaring in een waaier aan rechtstakken.

Als problemen zeer specialistisch zijn is ons beleid dat wij daarin beroep doen op specialisten dan wel doorverwijzen naar specialisten, dit in overleg met de cliënt.

Arbeidsrecht en Sociaal Zekerheidsrecht

Arbeidsrecht: alle geschillen tussen de werknemer en de werkgever (totstandkoming, schorsing en beëindiging van arbeidsrelatie) Sociaal zekerheidsrecht: bijstand met betrekking tot sociale zekerheidsgeschillen (werkloosheid, arbeidsongevallen,…)

Bemiddeling

Bemiddeling is een mogelijk alternatief voor de gerechtelijke procedure. De bemiddelaar zoekt als neutraal persoon een akkoord dat aanvaardbaar is voor iedereen.

Consumentenkrediet

Het betreft hierbij kredieten aangegaan om roerend goed te kopen, een dienst aan te schaffen of een privé-uitgave te financieren (auto, televisie, aannemer, hoge belastingsuitgave,…). Naast het geleende bedrag moeten ook intresten en kosten terugbetaald worden. Het kantoor treedt zowel op voor kredietgevers als kredietnemers.

Aansprakelijkheids– , verzekerings- en verkeersrecht

Het betreft hier aansprakelijkheidsdossiers in de ruimste zin (zowel eigen fout als fout van kinderen, aangestelden en dieren). Wij vertegenwoordigen u indien u schade heeft geleden of indien u wordt aangesproken om schade te vergoeden. Het kantoor treedt regelmatig op via de rechtsbijstandsverzekeraar.

Arbitrage

Het betreft een alternatieve vorm van geschillenbeslechting. De arbitrale uitspraak is bindend en de procedure is vaak beperkter in tijd dan een procedure voor de rechtbank.

Beslagrecht

Dit rechtsgebied omvat alle mogelijke problemen in verband met roerend en onroerend beslag en andere geschillen voor de beslagrechter. Het gaat onder meer over: verzet tegen beslag, revindicatie,…

Contractenrecht

Het gaat hier over overeenkomsten in de brede zin van het woord. (totstandkoming, voorwaarden, beëindiging, aanpassing,… )

Familiaal vermogensrecht

Deze tak omvat onder meer zaken in verband met het huwelijksstelsel, schenkingen, erfenissen,… .

Huur en handelshuur

In deze rechtstak helpen wij u verder op het vlak van huur en handelshuur, zowel aan de kant van de huurder als van de verhuurder.

Incasso

Het kantoor richt zich op een snelle invordering van onbetaalde facturen waarbij getracht wordt tegen een zo laag mogelijke kost zo veel mogelijk te recupereren. Dit doen wij zowel voor bedrijven (B2B en via gerechtelijke weg) als voor particulieren.

Jeugdrecht

Hierbij staan wij minderjarigen bij in procedures voor de Jeugdrechtbank, zowel wanneer het gaat om een verontrustende opvoedingssituatie als wanneer zij een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. Daarnaast kunnen minderjarigen betrokken worden in procedures waarin zij belanghebbende zijn, denk hierbij maar aan kwesties rond de alimentatiegelden, de verblijfsregeling,… .

Personen-en familierecht

Deze dossiers betreffen alles wat te maken heeft met de staat en de bekwaamheid van de persoon: huwelijk, echtscheiding, onderhoudsgeld, afstamming, adoptie,… .

Schuldbemiddeling

In geval van een grote schuldenlast, kan de rechtbank een schuldbemiddelaar aanstellen die u helpt een regeling uit te werken met de schuldeisers.

Strafrecht

Wanneer u een strafbaar feit hebt gepleegd of zelf slachtoffer bent, helpen wij u verder bij de afwikkeling van de procedure.

Nieuwsbrieven

Overzicht van gepubliceerde nieuwsbrieven

Ereloon en tarieven

Kosten en erelonen

Elke cliënt zal een factuur ontvangen waarin kosten en erelonen afzonderlijk worden vermeld.
Er is altijd 21%BTW verschuldigd.

Kosten

 • Voorgeschoten kosten: Het gaat hierbij om gerechtskosten, kosten van de gerechtsdeurwaarder, kosten voor het bekomen van afschriften, uittreksels,…
 • Kosten van de behandeling van het dossier (excl. BTW):
  • Opening dossier: € 30,00
  • Kopiekosten: € 0,50/pagina
  • Verplaatsing: € 1/km
  • Brieven: Gewone brief: € 12,00/ stuk, Aangetekende brief: € 12,00/stuk + kosten verzending
 • Telefoon, fax, email (forfaitair): € 75,00
 • Procedurestukken ( dagvaarding, conclusie,….): € 10,00/ pagina

Pro Deo bijstand

Voor minder vermogenden heeft de overheid een systeem van juridische tweedelijns bijstand voorzien. Dit wil zeggen dat in bepaalde gevallen, die strikt door de overheid zijn bepaald, gratis juridische bijstand wordt voorzien.

Voor meer informatie hieromtrent, kan u terecht op volgende website: Balie Dendermonde

Ereloon

Afhankelijk van het dossier zal het ereloon bepaald worden volgens een uurtarief of een waardetarief.

 • Uurtarief: Het ereloon bedraagt € 100/uur (excl. BTW)
 • Waardetarief

Dit wordt op voorhand besproken en is afhankelijk van verschillende factoren (de waarde van de zaak, de hoogdringendheid, de specialisatie van de advocaat,…)

Beroepsaansprakelijkheid

De Orde van Vlaamse Balies sloot een collectieve verzekering "burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid" af met als doel de advocaten te verzekeren voor de geldelijke gevolgen van de ( extra- ) contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid door de schade of het nadeel toegebracht aan derden, waaronder begrepen hun cliënten, in de uitoefening van hun beroep.